เกี่ยวกับเกมของเรา

EGCO Forest Camp

เกมออนไลน์สวมบทบาทเป็นผู้พิทักษ์ป่าต้นน้ำ ผจญภัยและทำภารกิจต่างๆ
เพื่อกอบกู้โลก โดยเป็นการจำลองเรื่องราวเสมือนกำลังอยู่ที่ป่าต้นน้ำ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

  • สำรวจระบบนิเวศป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์
  • จดบันทึกต้นไม้และสัตว์ป่า
  • ทำภารกิจช่วยเหลือ NPC
  • รวบรวมอัญมณี
  • พิชิตมินิเกม ลุ้นรับรางวัล